Hình thức thanh toán

Khi đồng ý mua và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của APhuKien Shop, Quý khách hàng sẽ phải thực hiện việc thanh toán cho APhuKien Shop trước khi nhận bàn giao sản phẩm. Chúng tôi có các hình thức thanh toán như sau: