Mẹo hay mỗi ngày

Lĩnh vực gì cũng cần có mẹo, vậy mẹo trong lĩnh vực này là gì?